آیا می دانید در اظهارنامه ثبت اختراع چه مواردی باید درج شود؟ اگر شما هم به مرحله پر کردن ثبت اختراع خود رسیده‌اید، باید به برخی نکات که عدم درج آنها در آینده می تواند برای شما مشکل ساز شود، دقت نمایید؛ با مقالات ثبت اختراع Brand Registration همراه باشید.

اظهارنامه ثبت اختراع

بگذرید نگاهی داشته باشیم به موارد ابتدایی که باید در درج اظهارنامه لحاظ گردند:

  • اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و درصورتیکه متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و هر مورد دیگری که نیاز می باشد که ممکن است برای شناسایی شما مورد نیاز باشد.
  • اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی نماینده قانونی شما در صورتی که چنین فردی از نظر شما نیاز می باشد.
  • در صورت عدم حضور فیزیکی در ایران شما بایستی اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ‌‎ها در ایران را دارند را درج نمایید.
  • در صورتی که شما مخترع نمی باشید بایستی اسم، نشانی و شغل مخترع را ذکر نمایید تا به این فرد دسترسی داشته باشند.

نکته اول: بند بالا برای زمانی می باشد که مخترع برای ارگان  و یا سازمان خاصی کار می کند که این ارگان با حق ثبت اختراع(Patent) وی به نام خود مالکیت معنوی آن را دارا می شود ولی برای دولت بسیار مهم می باشد که چه فردی این کار را انجام داده است و به همین دلیل باستی موارد ذکر شده را در مورد مخترع ذکر شود تا بتوان این فرد را شناسایی کرد.

نکته دوم: در صورتی که افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می گیرد و درصورت تعدد متقاضیان ثبت اختراع به درخواست آنها میزان سهم هریک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد در غیراینصورت حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.

در اظهارنامه ثبت اختراع چه مواردی باید درج شود؟

  • عنوان اختراع شما باید به نحوی باشد که به صورت گویا به ویژگی های اختراع اشاره داشته باشد تا افرادی که در زمینه استفاده از اختراعات و تجاری سازی آنها فعالیت داشته بتوانند به سادگی نیاز خود را برسی کرده و عبارت شما به اختصار، توانایی های اختراع را نیز برای این افراد شرح دهد. بهتر است که از موارد تبلیغاتی و نمونه هایی مانند صفت هایی که به تشریح رنگ و زیبایی این کالا می پردازند خود درری کنید و به این ترتیب برای راحتی و عدم مشکلات احتمالی به صورت انگلیسی نیز نام را درج کنید.
  • بنابر قاعده حق تقدم Priority متقاضی ثبت اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه یک سال حق تقدم خواهد داشت که برای ثبت اختراع به کشورهای دیگر عضو کنوانسیون پاریس مراجعه و تقاضای ثبت اختراع بنماید و اگر در این مدت اظهارنامه دیگری توسط اتباع سایر کشورها یا همان کشور، تسلیم اداره ملی ثبت اختراع آن کشور شود، شخصی که زودتراز سایرین اظهارنامه خود را در اداره ملی یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس تسلیم وفایل نموده بردیگران مقدم است و اگر در این فاصله زمانی یک سال(حتی آخرین روز 12 ماهه حق تقدم) به آن اداره ملی برای ثبت اختراع مراجعه کند نسبت به سایرین که بعداز تاریخ تسلیم اظهارنام مقدم درکشور مبدا اظهارنامه تسلیم نموده اند حق تقدم خواهد داشت.
  • همچنین شما می توانید برای بهبود یک اختراع نیز فعالیتی را انجام دهید که به این مورد تکمیل اختراع گفته می شود. در این مورد نیز مانند ثبت اخترا بایستی تمام نکات را رعایت فرمایید و علاوه بر تمام مشخصات خود تاریخ ثبت اختراع اولی و مشخصات آن را نیز ذکر کنید.

اما در پایان بد نیست نگاهی هم داشته باشیم به ارتباط بین مالكیت فكری و حق ثبت اختراع:

درج دیدگاه