برای فعالیت های اقتصادی باید در حوزه ها و بخش های مختلف وارد شد، به طوری که ترکیبی از مهارت ها را باید در شرکت برای رسیدن به موفقیت در این بازار پر تلاطم در کنار هم داشت که می توان به طور مثال یکی از مهمترین بخش هایی که باید آن را در نظر گرفت بخش خدمات مالی و حسابداری می باشد که بعد از مدیریت اهمیت بسیاری دارد؛ به اینگونه که تمام درآمد و هزینه های شرکت و مدیریت این منابع و سرمایه گذاری درست این منابع می تواند به عنوان بازو و بال بسیار قوی کار کند. به نظر شما خدمات حسابداری و مالی شامل چه مواردی هستند؟ در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد؛ با بزرگترین پرتال ثبت شرکت و برند ایران همراه باشید.

خدمات حسابداری و مالی شامل چه مواردی هستند؟

برای بسیاری از شرکت ها و کسب و کارهای کوچک شرایطی وجود ندارد تا افراد بتوانند نیروی لازم را استخدام کند یا خود فرد نمی تواند تمام کارها را با هم انجام دهد. از طرفی شرکت های مختلفی هستند که خدماتی در این حوزه به شرکت های دیگر ارائه می دهند، یعنی نیاز نیست که شما در این حوزه دارای قدرت زیادی باشید.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که شرکت های خبره و متخصص را در این زمینه که دارای حسن شهرت خوبی هستند را پیدا کنید و کار خود را به آنها محول کنید. بخشی از این خدمات که این شرکت ها ارائه می دهند شامل موارد زیر می شوند:

  • خدمات حسابرسی
  • خدمات مالی و حسابداری
  • خدمات حسابداری مالیاتی
  • خدمات پرسنلی و اداری

خدمات حسابداری و مالی شامل چه مواردی هستند؟

انواع خدمات حسابداری و مالی

که شامل حسابداری و انجام امور مالی بنگاه های اقتصادی چه به صورت موقت باشند یا دائمی، تولیدی باشند یا صنعتی و اینکه پیمانکاری باشند یا بازرگانی روند عملیات و مراودات مالی در انها بایستی از قواعد و اصول خاصی پیروی کند. پس امور حسابداری، پرسنلی و سایر عملیات های مالی تحت نظارت کادری مجرب و متبحر انجام شود.

در امور اداری حسابداری باید تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها ، کنترل و تجزیه و تحلیل حساب ها، تهیه ترازنامه و دفاتر قانونی و بسیاری دیگر از فعالیت های مالی و حسابداری شرکت می باشد. ثبت اسناد و مدارک حسابداری بصورت سیستمی یکی از بزرگترین خدماتی شامل این مجموعه می شود که در حال حاضر به صورت مکانیزه صورت می پذیرد.

اما خدماتی که نمود بیرونی بسیار بیشتری را نیز دارند، تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه و تهیه صورتهای مالی است، برخی گزارشات مالی در دوره های مختلف تعریف می شود و در سازمان نگهداری یا در اختیار ارگان های مرتبط و درخواست کننده قرار داده شود. این گزارشات معمولا باید در موعد مقرر تهیه و تحویل داده شوند. موارد این چنینی در قرارداد لحاظ می شود تا در صورت عدم رعایت بازه زمانی شرکت را مشمول جریمه های سنگین نمایند.

خدمات مالی و حسابداری

خدمت دیگری که این شرکت ها ارائه می دهند، خدمات حسابرسی است که شامل تهیه صورت های مالی و کلیه اسناد مربوط به صورت های مالی و استانداردهای حسابرسی تهیه و تنظیم شده اند که شامل تایید وجود، ارزشیابی و کلیه اهداف در نظر گرفته شده در صورت های مالی است.

مشاوره حسابرسی مالیاتی یکی دیگر از موارد است که شرکت ها خدمات آن خواستارند، باید گفت پرداختی هایی که به نام مالیات انجام میشود باید دارای اسناد و مدارک کافی بوده و ثبت و نگهداری شوند.

در حسابرسی مالیاتی کلیه اسناد و مدارک مربوط به مالیات مورد بررسی قرار میگیرد.  در این حسابرسی باید اطلاعات صحیح و قابل ارزیابی تهیه و ارائه گردد که از نظر اعتباری دقیقا برحسب اسناد موجود باشد. در این خدمت تبحر و تخصص فرد حسابدار بسیار مهم می باشد، عواقب عدم پرداخت یا دیر کرد پرداخت برخی مالیات ها کاهش یابد. یک حسابرس مالیاتی باید دقیقا بداند که کسب و کار مربوطه شامل چه مالیاتی شده و چه اسنادی را باید فراهم کرده باشند.

درج دیدگاه