در این مقاله قصد داریم شما را با یکی از شرکت های تجاری آشنا کنیم نام این شرکت، شکرت تضامنی می باشد که قسمتی از شرکت های هفت گانه می باشد که در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت هایی که فعالیت تجاری دارد شناخته می شود. در ادامه در مطلب شرکت های تضامنی در مورد آشنایی با شرکت های تضامنی و مبانی مربوط به آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

آشنایی با شرکت های تضامنی و مبانی مربوط به آن

شرکت های تضامنی شخصیت و اعتبار خاص مربوط به شرکای خود را دارند که در ادامه این مطلب جزییات آن را برای شما شرح خواهیم داد.

براساس ماده 116 قانون تجارت به شرکت هایی شرکت تضامنی می گویند که با اسم خاصی برای کارهای تجارتی بین چند نفر با مسئولیت تضامنی می باشد. در شرکت های تضامنی هر گاه شرکت با برشکستگی رو به رو شود باید تمام شرکای شرکت مسئول پرداخت کلیه دیون شرکت می باشند.

در صورتی که در بین شرکای چیزی جز این مطلب قرارداد بسته شده نباشد قرارداد هیچ جنبه ی قانونی نخواهد داشت و در صورتی که بدهی برای طلبکاران به وجود بیاید هر طلبکار می تواند از هر شریک تمام بدهی خود را طلب نماید.

اساسنامه و شرکت نامه

در شرکت های تضامنی مسئله ای که وجود دارد این است که در این شرکت های چیزی به عنوان اساسنامه وجود ندارد اما در صورت به وجود آمدن قرارداد بین شرکا نیاز به اساسنامه وجود دارد به دلیل اینکه در اساسنامه امور اساسی شرکت قید می شود. مانند نام شرکت و موضوع شرکت…

شرکت نامه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و هیچگاه قابل تغییر نمی باشد و برای اینکه تغییری در شرکت نامه صورت بگیرید باید نظر تمام شرکا در آن دخیل باشد.

آشنایی با شرکت های تضامنی و مبانی مربوط به آن

سهم الشرکه

سرمایه ای که به عنوان نقد یا غیر نقد وارد شرکت می شود باید حتما به صورت کامل پرداخت گردد و در مورد برنامه ریزی برای سهم الشرکه برای پرداخت های غیر نقدی مقرارت و قانون خاصی وجود ندارد و خود شرکا مسئول کمبود یا عدم وجود سرمایه هستند و مطلب دیگری که وجود دارد این است که اگر سرمایه غیر نقدی شرکا به اندازه ی کافی نباشد خود شرکا مسئول ضرر و زیان آن هستند.

در قانون تجارت در ماده ی 118 آن این گونه ذکر شده است که تمام سرمایه نقدی شرکا باید دارایی تادیه باشد و سرمایه های غیر نقدی و سهم الشرکه های غیر نقدی باید تسلیم شرکت شده باشد.

نام شرکت

یکی از مهم ترین نکاتی که در مورد شرکت های تضامنی وجود دارد این است که باید در شرکت های تضامنی نام یکی از شرکا و یا نام یکی دیگر از شرکا یا اسم هایی مربوط یه عنوان نام اصلی شرکت ثبت گردد برای مثال می توان به نام شرکتی مثل شرکت تضامنی قاسمی و شرکا اشاره کرد البته در نظر گرفتن نام شرکت تضامنی یکی از مهم ترین بخش های در نظر گرفتن نام شرکت می باشد که موجب می شود نام شرکت از دیگر شرکت ها جدا شود.

قرار گرفتن نام شرکت یکی از مهم ترین موارد می باشد که به عنوان تضامنی بودن شرکت باید در نظر گرفت در صورتی که نام یکی از شرکایی که بر روی شرکت قرار داده شده حذف شده باشد یا اینکه شریک مورد نظر فوت کند باید نام قبلی پاک شود و نام شریک جدیدی بر روی شرکت گذاشته شود.

آشنایی با شرکت های تضامنی و مبانی مربوط به آن

سود وزیان

در شرکت های تضامنی سود و زیان به میزان سهم الشرکه ای میباشد که شریک مورد نظر وارد شرکت کرده است و یا به زبان دیگر در قانون تجارت درج شده است که در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود.

درج دیدگاه