دسته -سهامی عام

شرکت سهامی عام یکی از انواع شرکت های سهامی است که قسمتی از سرمایهٔ آن از طریق فروش سهام به غیرمؤسسان و از طریق عرضه به بورس تأمین شود.

سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد می شود. در این نوع شرکت‌ها نقل و انتقال سهام آسان است و محدود به رضایت دیگر سهامداران نیست. افراد می توانند با حضور در مجمع سالانه گزارشات را دریافت کنند.