دسته -سهامی خاص

به مجموعه‌ای از شرکت‌ها که سهام آنها در بورس اوراق بهادار قابل عرضه نیست اما بوسیله مردم قابل داد و ستد می‌باشد، شرکت‌های سهامی خاص(Privately held company) گفته می‌شود.

لازم بذکر است که بخشی از سرمایه این‌گونه شرکت‌ها می‌بایست حتما در زمان تشکیل شرکت توسط مؤسسان، تامین شده و بخشی دیگر نیز در بانک‌ها سپرده‌گذاری گردند.

سهامی خاص