دسته -انواع شرکت‌ها

در کشور ما شرکت‌های مختلفی در حوزه‌های متفاوتی مشغول به فعالیت و پیشبرد اهداف تجاری خود هستند که هر یک بنا بر نوع فعالیت شرکت باید در سازمان‌های مربوطه به ثبت برسند.

بطور کلی انواع شرکت‌ها را می توان به دسته‌بندی‌های دانش بنیان، سهامی عام و خاص، نمایندگی خارجی، مسئولیت محدود، غیر تجاری و… تثسیم بندی نمود؛ ما در این بخش شما را هر یک از انواع شرکت‌های نام برده شده آشنا خواهیم نمود.

انواع شرکت‌ها