دسته -دانش بنیان

شرکت دانش بنیان به شرکتی گفته می‌شود که در جهت افزایش ثروت، علم و توسعه اقتصادی کشور و بر اساس تحقق یافتن اهداف علمی، با ورود به حوزه‌های برتر فناوری، برنامه‌های خود را دنبال می‌کند؛ اینگونه شرکت‌ها معمولا با توسعه یک موسسه تعاونی یا خصوصی شکل می‌گیرند.

دانش بنیان