برای اینکه شرکت خود را ثبت نمایید قبل از اینکه به مراجع مورد نظر برای ثبت شرکت خود بروید باید حتما مدراک مورد نیاز را همراه خود داشته باشید. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به دلیل خرج 6 و 11 و 12 تجارت،دفاتر تجاری(به استثنای دفتر کپیه) را امضاء و پلمپ می نماید.نهایت این که دفاتر تجاری آن ثبت برند از تجار اصلی که در تهران دارند یا شرکت هایی که مرکز اصلی آن ها در این شهر جدید است،در  مراجع مذكور امضاء و پلمپ می شوند. در ادامه در مقالات ثبت شرکت در مورد مدارک لازم برای ثبت شرکت صحبت خواهیم کرد.

Image result for company

درباره شرکت های خارجی و داخلی نیز که در کشور اصلی،شرکت قانونی شناخته شده اند و در ایران به سرمایه كارگزاری خود جد تجاری می کنند،امضاء دفاتر تجاری آن ها و پلمپ این دفاتر در ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعمال می شود.شرکت های ایرانی که مرکز عمده آن ها در تهران است و نیز سرمایه داران مهم که در آن ناحیه ها تجارتخانه دارند،دفاتر خود را در دایره ثبت محل به امضاء پلمپ آن به ثبت می رسانند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت
مدارک وضع جنبه فقر از باب ثبت كالا اقسام شرکت ها و موسسات غیرتجاری در تهران گزاره بیان است از:

کپی اصل شناسنامه و کارت ملی پذیره نویسی ها برای شرکت های سهامی عام گواهی واریز اقلاً 35% به شرکت های سهامی خاص ارائه درعوض شرکت ها و موسساتی که فعالیتشان به جواز ضرورت دارد.

ارائه تصدیق عدم سوء  پیشینه پرونده درعوض برای همه افراد (متقاضیان ثبت تعاونی و موسسات غیر تجاری از این قانون مستثنا می باشند). ارائه ی مدارک یادگیری مرتبط با شرکت هایی که در مورد آنان تخصصی وجود دارد. ارائه ی مدرک فراگیری مهندسی دربرای ثبت شرکت های با نشانی مهندسی
مدارک مورد فقر درخصوص ثبت انواع تغییرات در تهران:
یک سند صورتجلسه وضع مورد نظر که به امضاء حاضرین در جلسه رسیده باشد.کپی و اصل مدارک شناسایی و ارائه فیش واریزی، حساب مالیاتی برای نقل و جابه جایی سهام و یا سهم الشرکه

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در تهران:

حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس و دست كم 1.000.000 ریال حداقل 35 % بصورت نقدی پرداخت شود.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت نامحدود:

تعداد نفرات حداقل 2 نفر عضو 1.000.000 ریال سرمایه اولیه به شرط یا پرداخت کل سرمایه

درج دیدگاه