دسته -ثبت علائم تجاری

در گام اول باید گفت استفاده از علامت تجاری موجب ایجاد تفاوت و تمایز بین محصولات و تولیدات مشابه می شود، پس در دنیای امروز در اولین اقدام باید از نام خود تحت قوانین حاکم بر دنیای تجارت محافظت کرد.

یعنی به زبان ساده می توان گفت ثبت علامت تجاری، از سرقت طرح ها و ایده های دارای علامت تجاری ثبت شده ممانعت به عمل می آید. حق استفاده از هر برند و علامت تجاری منحصرا در اختیار کسی است که آن را در اداره مالکیت صنعتی کشور ثبت کرده باشد تخطی از این قانون موجب پیگرد قانونی و کیفری خواهد بود و جرم تلقی می شود.