یکی از واردی که در هر بیزینسی بای از آن استفاده کرد و موجب پیدا شدن راه حل های ساده تر برای رسیدن به بازدهی بالاتر می باشد همفکری می باشد و دلیل اصلی تشکیل هیئت مدیره در سازمان های بزرگ نیز همین امر می باشد. یکی دیگر از عواملی که با این کار برای شما مفید می باشد نیز تقسیم وظایف است که به سادگی کار های بسیار سهت را انجام داده و این امر شورا شدن تا پایین سازمان شما ادامه پیدا می کند. در مقاله امروز Brand Registration به معرفی شرکت‌های تعاونی خواهیم پرداخت.

معرفی شرکت‌های تعاونی

اصل کار شرکت های تعاونی هم بر همین مبنا می باشد که برای انجام یک کار چند شرکت و یا سازمان با جمع شده و به سادگی با استفاده از شورا مشکلاتی که به صورت فردی کار کردن را حل کرده و پیشرفت می‌کنند. این فعالیت باید دارای یک ویژگی مشترک بین افراد و سازمان ها باشد تا دلیل اصلی شکل گیری تعاونی مورد نظر باشد و همین امر نیز بیشترین پیشرفت را برای تمامی اعضا به همراه دارد.

می توان گفت تمامی مواردی که ارزش های این تعاونی را شکل می دهند به صورتی که شما مایل هستید انتخاب می شوند. شما می توانید برای عضو گیری در شرکت خودتان مواردی مانند هزینه ای که باید برای ورود پرداخت کرده و میزان مشارکت و تمام وظایف را برسی کرده و تایین کنید که به سادگی ارکان اصلی سازمان شما را تشکیل خواهند داد.

معرفی شرکت‌های تعاونی

شما می توانید دو نوع فعالیت کلی برای برای چنین سازمان هایی در نظر داشته باشید:

تولیدی

شرکت های تعاونی تولیدی که بر مبنای تولید مواردی که در سطح جامعه استفاده می شود و بخش هایی مانند کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری، روستائی، عشایری و نظیر این موارد فعالیت می‌نماید و مجموعا یک واحد تولیدی را در آن اداره می‌نمایند و اشتغال یکی از ارکان آنها می باشد.

توزیعی

رکن اصلی فعالیت این شرکت ها را می توان توزیع کالا و مسکن و … به حساب اور د نکته ی بسیار جالب در این زمینه این می باشد که شرکت های تعاونی تولیدی برای رفع نیاز های خود به شرکت های توزیعی وابسته می باشند و در دل هر شرکت تعاونی تولیدی یک تعاونی تولیدی نیز موجود می باشد. موضوع عضویت در چنین شرکت هایی نیز برسی می شود که دارای دو بخش عام  و خاص می باشد که هر کدام دارای ویزگی های خاصی می باشد:

توزیعی عام

شرکت های عام برای عضو گیری بسیار ازاد می باشد و شما در صورت داشتن شرایط ورود به این شرکت ها می توانید به سادگی از اعضای آن شوید و ویژگی اصلی این شرکت ها اعضای بسیار بالا و فعالیت گسترده می باشد.

توزیعی خاص

شرکت های خاص در زمینه تعاونی بایستی از ارگان و یا گروهی خاص مانند پزشکان و دانشجویان و … باشند و می توان گفت به صورت هدفمن تری به جذب نیرو بپردازند.

نکته بسیار جالب در تعاونی ها این می باشد که شما ممکن است فکر کنید که شرکت های عام به نصبت خاص دارای بزرگی و موفقیت بالاتری باشند ولی می توان گفت این مبنای خاص و عام بودن به هیچ وجه دلیل بر وسعت سازمان و تعاونی ندارد و بسیاری از المان های دیگر در این زمینه بر بزرگی و اعتبار سازمان تاثیر گذار می باشد.

معرفی شرکت‌های تعاونی

بهترین زمینه برای فعالیت شرکت های تعاونی

همیشه تمامی مواردی که در سازمان ها تاثیر گذار می باشد متغیر می باشد که همین امر به سادگی در سازمان های تعاونی نیز موجود می باشد. شما بایستی برای انتخاب زمینه فعالیت تعاونی خود به برسی شرایط موجود خود بپردازید که ببینید در جه فضا و بازاری در حال فعالیت می باشید. آیا یک زمینه خاص برای فعالیت سازمان شما کافی می باشد که وارد یک تعاونی با همان زمینه خاص شوید یا خیر؟

آیا ارزش های تعاونی با ارزش های سازمان شما هم خانی دارد و در پایان آیا هدف های سازمان شما با ورود به یک تعاونی می تواند محقق شود یا خیر؟

در پایان می توانید از زمینه های کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی، مسکن، تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان، اعتبار، حمل و نقل و یا شرکت تعاونی چند منظوره استفاده کنید. توجه داشته باشید که در بیشتر موارد استفاده از شرکت هایی که دارای شاخه ای خاص برای فعالیت می باشد بسیار مفید تر می باشد اما برای شرکت های گسترده نیاز به استفاده از شرکت های چند منظوره می باشد می باشد.

درج دیدگاه