اختراعات یکی از ارکان پیشرفت جامعه می باشد که می تواند به سادگی در زمینه های ختلف برای جامعه مفید باشد. به همین دلیل همه افرادی که توانایی اختراع را دارا می باشند به دلایل مختلف نیاز به ثبت اختراع دارند  همین امر نیز جای بحث بسیار بالایی را دارا می باشد. آیا می دانید که اختراع خود را چگونه به ثبت برسانیم؟ با این بخش از سری مقالات ثبت اختراع همراه ما باشید تا شما را با جزئیات ثبت اختراع آشنا کنیم.

اختراع خود را چگونه به ثبت برسانیم؟

دلایل نیاز به ثبت اختراع

هر فردی که توانایی اختراع را دارا می باشد یکی از ارزش ها و افراد مهم جامعه محسوب می شود و دولت ها برای شناسایی این افراد و حمایت از آنها از روش های بسیاری استفاده می کنند که یکی از این روش ها برسی اختراعات موجود در سطح جامعه می باشد پس شما برای شناسانده شدن به دولت نیاز به عرضه اختراع خود به دولت دارید و چهار دلیل اصلی برای این اصل وجود دارد:

  • شناخته شدن توسط دولت برای حمایت از شما در ادامه فعالیت های شما
  • جذب سرمایه برای پیشرفت اختراع موجود شما
  • تجاری سازی اختراع شما برای استفاده عمومی و خصوصی از محصول شما به صورت عمده یا جزء
  • عدم دزدی امتیاز اخترای شما در سطح جامعه

برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟

برای ثبت اختراع لازم است تا به صورت اینترنتی اقدام کرده و با پر کردن فرم مربوطه، اظهارنامه اختراع خود را در سایت مرجع ارسال کنید. در صورت عدم ارسال پیامک برای شما به احتمال بالایی شما شماره تماس خود را به صورت اشتباه وارد کرده اید و مشکل از سیستم نمی باشد!

اختراع خود را چگونه به ثبت برسانیم؟

بعد از این کار یک پیامک به شماره ای که در اظهارنامه اختراع ثبت کرده اید ارسال خواهد شد که بعد از آن می توانید به مرحله ی برسی مقدماتی می رسید. در این مرحله به برسی تکمیل بودن اظهار نامه شما پرداخته شده و در صورت عدم تکمیل بودن اظهار نامه ی شما اخطار نامه ای برای شما ارسال شده که نسبت به تکمیل و تصحیح اظهار نامه ی خود اقدام نمایید. شما 30 روز برای تکمیل اظهار نامه زمان دارید.

نکته اول

توضیح سایت رسمی در زمینه معنای تکمیل بودن اظهار نامه ثبت اختراع به این صورت می باشد:

شکلی و ماهوی در صورتی که اظهارنامه و ضمائم آن اعم از توصیف و ادعا و خلاصه و نقشه مطابق مقررات قانون و آئین نامه اجرایی آن تنظیم نشده باشد.

نکته دوم

شما پس از تکمیل موارد فوق بایستی به ارسال اظهار نامه خود اقدام کنید.

نکته سوم

در صورتی که پس از 30 روز فرم ها را تصحیح نکرده و ارسال ننمایید می توانید برای یک بار درخواست تمدید زمان ارسال فایل تصحیح شده را ارسال کرده که با آن موافقت می کنند و در صورت تکرار این مشکل با این درخواست موافقت نخواهد گردید.

در صورت برسی کامل و قبول اظهار نامه ی شما به پرونده شما مراجعه شده و توسط کارشناس مربوط با توجه به شرح روش کار اختراع و کارایی آن در سیستم جامع ثبت اختراع جست و جو شده تا اخترایی با مشابهت به اخترای شما موجود می باشد یا خیر. در صورت مشاهده مورد مشابه با اخترای شما فراخوانی به شما اعلام خواهد شد که این امر به منزله ی حضور شما در سازمان مربوطه می باشد.

شما به مراجعه به سازمان مربوطه به برسی اختراعات مشابه با اخترای خود خواهید پرداخت و در صورت تشابه کامل و عدم وجود مزایایی نصبت به اختراع قبلی طبق ماده 4 قانون  ثبت اختراعات و علائم تجاری که در سال 1386 به تصویب رسید اخترای شما رد شده و هیچ ارزش قانونی ندارد.

اختراع خود را چگونه به ثبت برسانیم؟

نکته چهارم

دلیل اصلی این امر کلاهبرداری های بسیار زمینه در زمینه ثبت اختراعات می باشد که با تغییراتی بسیار ریز و عدم دانش فنی کافی اقدام به تغییر اختراعات قبلی داده شده و برای تجاری سازی و استفاده از امتیاز آنها بدون پرداخت هیچ امتیازی به صاحب اختراع می باشد.

در صورت توانایی شما در مواردی مانند دانش فنی کافی و تشریح ویژگی هایی که اخترای شما را نصبت به موارد پیشین برتری می بخشد با استفاده از ماده 28 آئین نامه برای احراز شرایط ماهوی اختراع شما به صورت معنوی برای شما ثبت خواهد گشت.

پس از این موارد شما باید با استفاده از سامانه الکترونیکی ثبت اختراع به سادگی درخواست تحویل فیزیکی اختراع شما را دریافت خواهید کرد و شما می توانید مراحل این فرایند را به صورت انلاین برسی کنید.

پس از تمامی این موارد شما می توانید با پرداخت مبلغی که سامانه برای شما تایین می نماید و باید در بخش پیگیری درخواست شما به صورت رسید پراخت برسی شده و به سادگی اختراع شما ثبت خواهد گردید (موضوع بنده ماده 4 قانون). مهلت برسی مراحل پایانی و پرداخت مبلغ ذکر شده 30 روز می باشد و بایستی در این زمان مبلغ را پرداخت نمایید.

درج دیدگاه