شرکت های سهامی دارای شالوده ی مخصوص خود می باشند و عمدتا با خرید و فروش اوراق بهادار و یا پذیره نویسی افتتاح می شوند اما ثبت شرکت آنها متفاوت است. در موقعیت احداث و ثبت شرکت سهامی عام سرمایه این شرکت نبایستی از مبلغ پنج هزارهزار درم و پشتوانه شرکت خاص نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد.

لازم بذکر است که از باب ثبت و پیدایش شرکت های سهامی عام موسسین باید حداقل 20% اعتماد شرکت را ضمانت نمایند و حداقل 35% از 20% وعده شده را در كامل معروف شرکت در شرف احداث نزدیک یکی از بانکها بسته سپس اظهارنامه ای به اتصال طرح آیین نامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین مكلف آرزو بادا در تهران به دائره ثبت شرکتها و در شهرستانها به سازمان ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها بود ندارد به دائره ثبت مدارك و املاک محل پس دهی و رسید گرفتن کنند. در ادامه مقالات ثبت شرکت بیشتر در مورد آشنایی با ثبت شرکت های سهامی صحبت خواهیم کرد.

آشنایی با ثبت شرکت های سهامی

خواه قسمتی از میثاق موسسین بصورت غیر نقدی باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آنرا  در ایضاً بانکی که راجع به حساب جلا تنخواه نقدی پی جویی باز شده است تودیع و اقرار بانک را به اتصال اظهارنامه و ضمائم آنرا به ثبت برند انسیكلوپدی ثبت شرکت‌ها رد نمایند، اظهارنامه ای که الزامی است موسسین پر نمونه غلام و امضاء محبوب اند، در پایان به سازمان ثبت شرکت‌ها تبدیل دهند، می‌بایست مشتمل بخش ها زیر باشد:

 • نام شرکت که از آبگینه موسسه ثبت شرکتها تائید شده نفحه
 • مشخصات و موطن موسسین شرکتها
 • موضوع شرکت
 • سكه وجهه شرکت و گزیدن و انتصاب میزان نقدی و غیر نقدی آن
 • تعداد سهام با نام و بی نام و پول مشتهر آنها و ایضاً گلچین برگزیدن نمونه و غیراستاندارد پاره ها برجسته در صورتیکه حیات داشته نفحه
 • میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که آهار کرده اند
 • مرکز واقعی اساسی شرکت
 • مدت شرکت از این نظر که مدت بی كران است و یا نا محدود

آشنایی با ثبت شرکت های سهامی
علاوه بر عرض آشكار نامه طرح نظام نامه ای هم لازم است که پس از امضاء موسسین به سازمان ثبت شرکتها واسپاری گردد .طرح نظام نامه باید دربرگیرنده بر محتویات زیر باشد:

 1. نام شرکت
 2. موضوع فعالیت شرکت
 3. مدت شرکت
 4. مرکز اصلی و شعبه های شرکت
 5. میزان پشتوانه شرکت،تعیین حشمت نقدی و غیر نقدی آن
 6. تعداد سهام بی نام و با نام و شمار سهام در صورتیکه شمیم
 7. تعیین پول آهار شده هر سهم و هنجار تقاضا دنباله سكه سهمی هر سهم و یك چند که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از 5 سال زیاد نخواهد بود!
 8. نحوه واگذار چاره سازی پاره ها با نام
 9. طریقه سهام با نام بی پاره ها بی نام و بالعکس
 10. در روی پیش پوز امکان ورود منهدم استقراض
 11. شرایط ازدیاد و کاهش سندیت شرکت
 12. نحوه و آن احضار مجامع عمومی
 13. مقررات بابت به حد حد اجباری جهت تشکیل مجامع اشتراكی و اتساق دایره آنها
 14. طریقه مشی و اخذ رأی و اکثریت الزامی برای مكرم بودن  تصمیمات مجامع اشتراكی
 15. تعداد مدیران و طرز انتخاب  و مدت عهده دار آنها و نظام انتخاب حاصل نتیجه درخصوص مدیرانی که فوت یا بركناری خواهی می کنند یا دورافتاده یا مرخص یا به قوت مشروع و عرفی غیرشرعی ناروا می گردند
 16. تعیین تكالیف و حدود مزایا مدیران
 17. تعداد پاره ها تضمینی که مدیران باید به بسته شرکت بسپارند
 18. قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت و نوع آزادی و مدت مأموریت كارآگاه
 19. تعیین مطلع و عاقبت سال مالی و مرگ آراستگی طرازنامه و احصائیه سود و ضرر و واستانی بازگرفتن آن به بازرسان و به انجمن عمومی همه ساله
 20. نحوه اضمحلال اختیاری شرکت و نسق تطهیر امور شرکت
 21. نحوه استحاله اساسنامه

درج دیدگاه