همانطور که در سایر مقالات اشاره شد، شما می توانید انواع بسیار زیادی را مشاهده نمایید و نمونه های آنها مانند: شرکت های مسئولیت محدود، شرکت های سهامی خاص، شرکت های سهامی عام و… می باشند، در مقاله امروز قصد داریم با تعریف شرکت سهامی عام بیشتر آشنا شویم.

Related image

یکی از زمینه های تقسیم بندی نوع بنیان گذاری شرکت همین عام و خاص بودن سهام می باشد. سهامی خاص دارای ویژگی هایی مانند مسئولیت پایین‌تر اعضا به نسبت سرمایه و بدهی های شرکت می باشد و نمی توان سهام آن را در بازار بورس به معامله گذاشت. عکس این موضوع در زمینه شرکت های سهامی عام وجود دارد.

شرکت های سهامی عام برای تامین هزینه هایی که توسط اعضای اصلی یک شرکت قابل تامین نمی باشد و یا در برخی موارد عدم توانایی قبول کردن مسئولیت عدم موفقیت بیزینس باعث روی آوردن به چنین نوعی از شرکت های سهامی می انجامد.

فرایند کاری این شکرت ها به این صورت می باشد که ابتدا باید کمترین میزان سرمایه ها را برای راه اندازی شرکت مورد نظر را تهیه نمایید تا بتوانید به بازار بورس راه پیدا کرده و این میزان که کمترین میزان می باشد برای ورود به بازار بورس عمومی بسیار مهم می باشد.

تعریف شرکت سهامی عام

بعد از ورود به بازار بورس میزان سهام شرکت شما به مزایده عمومی قرار داده می شود و به همین روش شما سهام خود را به صورت عمومی و یا عام گذاشته اید. سهامی عام دارای ویژگی های بسیار زیادی می باشد که مهم ترین این موارد دو مورد زیر می باشد:

  1. در زمان فروش سهام شرکت خود به عموم باید دقت داشته باشید که این فروش و ورود سرمایه به شرکت شما، باید دارای بازدهی برای خریداران باشد و برای فردی که هزینه ای را بابت سهام به شما پرداخت کرده است به روش های مرسوم، میزانی از سود شرکت را تقسیم نمایید.این روش ها به صورت دو مورد برداخت به صورت سهام بیشتر و یا به صورت نقدی می باشد.
  2. میزان سهام شرکت شما به همه چیز بستگی دارد و همین عامل ممکن است که اقتصاد شرکت های مورد به اوج برسد و یا به صورتی بسیار خاص به ورشکستگی برسید.

درج دیدگاه