دسته -مقالات ثبت شرکت

در این بخش از مقالات ثبت شرکت قصد داریم تا اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار قرار دهیم،باید گفت ثبت شرکت به منظور حفظ مالیکت و دارایی ها و به منظور اعتبار بخشی به اسناد و قرارداد های تجاری و کاری بین افراد مختلف به عنوان قانون ثبت شرکت ها به تصويب رسیده است. البته این قانون در سالایان بعدی مورد بازبینی قرار گرفت  و در دوره چهارم مجلس ملی ایران فسخ شد و جایگزین آن قانونی با عنوان قانون ثبت شرکت گرديد. متولی امور مربوط به ثبت شرکت توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.