دسته -پروانه بهره‌برداری

برخلاف برخی امور تجاری که پرداختن به آن ها نیاز به مجوز خاصی ندارد برخی امور تجاری نیز هستند که به این مجوزها نیاز دارند، براساس قانون پروانه بهره برداری در اصل سندی رسمی و لازم الاجرا می باشد که مشخص کننده مدت بهره برداری از تولیدات کارخانجات و واحدهای تولیدی بر مبنای طرح به تصویب رسیده است. و از جانب وزارت صنایع و معادن و جهاد وزارت بهداشت و سایر دستگاه های ذیصلاح صادر می گردد. پروانه بهره برداری قابل تمدید، معامله و یا انتقال  به اشخاص ثالث می باشد. مدت استفاده از پروانه بهره برداری با توجه به موارد مندرج در این پروانه متغییر می باشد.