دسته -مقالات ثبت برند

در این بخش از مقالات ثبت برند قصد داریم تا شما را با تمام نکات حیاتی و مهم که برای فعالیت شرکت ضروری است آشنا کنیم. به طور کلی هر برند یا علامت تجاری از طریق حصول اطمینان از حقوق انحصاری برای شناختن كالاها و خدمات یا اجازه دادن به دیگران مبنی بر استفاده از نام در صورت توافق صاحب اثر را محافظت می‌كند. به طور کلی ثبت برند به چند مرحله تقسیم می گردد، پس از تکمیل مدارک ثبت برند بایستی ابتدا متقاضی با ثبت اظهارنامه خویش تقاضای ثبت از اداره مالکیت صنعتی نماید.