دسته -کد اقتصادی

شماره اقتصادی که در اصطلاح با نام کد اقتصادی معرفی می شود پس از انجام مراحل مشخصی که طبق قانون وضع شده توسط اداره‌ی دارایی در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می‌شود. اخذ این کد برای شرکت‌ها اجباری است، کلیه‌ی اشخاص حقوقی که به امر توزیع هر نوع محصول و کارهای خدماتی، تولیدی، مونتاژ و واردات و صادرات اشتغال دارند و همچنین کلیه‌ی اشخاص حقیقی که در امور گفته شده فعالیت دارند و از طرفی دارای مجوز کسب و کار از مراجع ذیصلاح یا دارای محلی برای فعالیت تجاری هستند، صلاحیت دریافت کد اقتصادی را دارند.