دسته -پلمپ دفاتر

پس از اقدامات لازم برای فعالیت باید دفاتر رسمی شرکت که شامل دفتر روزنامه، دارایی، کل و هر دفتری که داشتن آن را وزارت دادگستری لازم بداند باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود مهر و پلمپ گردد، انجام ندادن این کار غیرقانونی می باشد.همانطور که گفته شد تکلیف انجام پلمپ دفاتر تجاری به موجب ماده شش قانون تجارت، بلافاصله پس از ثبت تاسیس اشخاص حقوقی یا ثبت اشخاص حقیقی در دفاتر ثبت تجاری الزامی بوده و مسئولیت عدم انجام این اقدام با مدیران مربوطه خواهد بود.