دسته -تبلیغات

در ابتدا بهتر است با مفهوم درست تبلیغات آن آشنا شویم، تبلیغات یعنی ابلاغ یک پیام از طریق یک رسانه به گروهی معین، با صرف هزینه و در یک رابطه غیر شخصی است، در گذشته تبلیغات تنها به عنوان راه ارتباط با مشتری و ارسال پیام به او تلقی می‌شد اما در دهه های اخیر این مفهوم  بسیار وسیع تر از گذشته شده و علوم بسیاری را از جمله روانشناسی را در برگرفته است.

تبلیغات